Παρασκευή, 10 Σεπτεμβρίου 2010

Mail Art Project Utrecht Netherlands 2010

Collage. Evmorfia Ghika Rachouti
 
Your Doctor in Mail Art
Curatend by Heleen de Vaan

1 August - 15 October 2010
International Mail Art Exhibition
 Utrecht Netherlands

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου