Δευτέρα, 9 Αυγούστου 2010

Effet dentelle, La mode, Le design. Calais France

Ευμορφία Γκίκα Ραχούτη "Effet dentelle, la mode, le design''

Mail Art Project  Isabelle Vannobel

18 septembre - 18 octobre 2010
Cité Internationale de la dentelle et de la mode
135 quai du commerce
62100 Calais France

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου